KurumWeb
Akşehir Ticaret Borsasıwww.aksehirborsa.gov.tr
Akibwww.akib.org.tr
Antakya Ticaret ve Sanayi Odasıwww.antakyatso.org.tr
Şanlıurfa Ticaret Borsasıwww.sutb.org.tr
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odasıwww.sutso.org.tr
İGEME - İhracatı Geliştirme Etüd Merkeziwww.igeme.org.tr
İzmir Ticaret Borsasıwww.itb.org.tr
İzmir Ticaret Odasıwww.izto.org.tr
Çorum Ticaret Borsasıwww.corumtb.org.tr
Diyarbakır Ticaret Borsasıwww.ditib.org
Ege İhracatçılar Birlikleriwww.egebirlik.org.tr
Emirgazi Ziraat Odasıwww.emirgazi.gov.tr
Ereğli Ticaret Borsasıwww.ereglitb.org
Eskişehir Sanayi Odasıwww.eso.org.tr
FAOwww.fao.org
Gaziantep Sanayi Odasıwww.gso.org.tr
Gaziantep Ticaret Borsasıwww.gtb.org.tr
Güneyydoğu Birlik Tarım Sanayi Koop. Birliğiwww.guneydogubirlik.org.tr
Karadeniz İhracarçılar Birlikleriwww.kib.org.tr
Karaman Ticaret Borsasıwww.karamantb.org.tr
Karapınar Ziraat Odasıwww.karapinarziraatodasi.org.tr
Konya Ticaret Borsasıwww.ktb.org.tr
Mersin Ticaret Borsasıwww.mersintb.org
Mersin Ticaret ve Sanayi Odasıwww.mtso.org.tr
Nizip Ticaret Borsasıwww.nizipticaretborsasi.org.tr
Seyitgazi Ziraat Odasıwww.seyitgazi.gov.tr
Türkiye İstatistik Kurumuwww.tuik.gov.tr
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğiwww.tobb.org.tr
Türkiye Ziraat Odaları Birliğiwww.tzob.org.tr